Faydalı Bilgiler

Direnç Rehberli Tedavi (RGT)

<strong>Direnç Rehberli Tedavi (RGT)</strong>

Antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı, küresel olarak etkinliklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Enfeksiyonu ve antibiyotik direnci ile ilgili genetik belirteçleri tek bir test ile saptayan tanısal yöntemler, Direnç Rehberli Tedavinin (RGT) uygulanmasına imkan vermektedir. RGT yaklaşımının kullanılması durumunda hastaların iyileşme oranlarının belirgin şekilde arttığı klinik olarak kanıtlanmıştır1 ve uluslararası kuruluşlar tarafından Mycoplasma genitalium (Mgen) veya gonore gibi enfeksiyonlar için tercih edilen tedavi yöntemi olarak önerilmektedir2,6.

                                                                      

M. genitalium için yalnızca patojen tespitine yönelik uygulamalar kullanılırken kür oranlarının düşmesi karşılık, RGT'nin uygulanması durumunda makrolid duyarlı popülasyonlar için kür oranlarının %95'e ve toplam popülasyon kür oranının %92'nin üzerine çıkması.1            

 

 

Direnç Rehberli Tedavi (RGT) Nedir?

Direnç Rehberli Tedavi (RGT), moleküler tanı teknolojisindeki son gelişmeler sayesinde enfeksiyonun direnç durumunu gözeterek klinisyenlerin hastalarına bireysel bazda en iyi hedefli tedaviyi uygulamalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır.

  RGT, enfeksiyona neden olan organizmayı ve antibiyotik duyarlılığıyla bağlantılı genetik belirteçleri tespit eden bir testin kullanımını gerektirir.

  RGT, uygun tedavi kararlarını verebilmek için tanıyı koyarken ek bilgiler sağlayarak ampirik tedavi yaklaşımının yerini alabilmektedir.

 

 

Direnç Rehberli Tedavi (RGT) Neden Önemlidir?

Birçok Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon Hastalığını (CYBEH) kontrol etme stratejisi, ucuz ancak oldukça etkili antibiyotiklerin erişilebilirliğine bağlıdır. Bu enfeksiyonların antimikrobiyal direnç oranları arttıkça, sınırlı antibiyotiklerimizi daha akıllıca kullanmak daha da önem arz etmektedir.

Mycoplasma genitalium ve Neisseria gonorrhoeae'nin neden olduğu CYBEH'lerin yönetiminde bugün kılavuzlar;

  • •  Etkin hasta tedavi olasılığını artırmak
  • •  Tedavi edilemediğinden dolayı tekrar başvuruları ve sağlık hizmeti maliyetlerini azaltmak
  •   Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların yayılmasını en aza indirmek
  •   Antibiyotik tedavisinin etkinliğini sürdürmek (antibiyotik yönetimi) 
  •  

için RGT'yi giderek daha fazla önermektedir.

 

SpeeDx ResistancePlus® tanı kitleri, enfeksiyona neden olan organizmayı ve antibiyotik duyarlılığını veya direnç belirteçlerini tespit ederek klinisyenlerin bilinçli hasta tedavisi kararları vermelerini sağlar.