Faydalı Bilgiler

GenesWell BCT, Erken Evre Meme Kanseri Çoklu Gen Testi

<strong>GenesWell BCT, Erken Evre Meme Kanseri Çoklu Gen Testi</strong>

Meme Kanserinde Kişiye Özel Tıp

Meme kanseri, memeden köken alan kanserli hücrelerden oluşan bir kitleyi ifade eder ve genellikle kanser hücrelerinin tipine ve yayılma derecesine göre sınıflandırılır. Özellikle, meme kanseri tedavisinin sonucunu tahmin etmek için evre sınıflandırması kriterleri, tümör boyutu, lenf nodu metastazı ve diğer organlara metastazdır. Hormon reseptörleri (östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri; ER, PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (HER2) prognoz ve tedavinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

HR-pozitif ve HER2-negatif olan ve üçten daha az lenf nodu içeren metastazlı erken evre meme kanseri hastalarının %70-80'inin uzak metastaz olasılığı çok düşük olmasına rağmen, geleneksel meme kanseri kılavuzları çoğu hasta için postoperatif kemoterapi önermektedir. Erken evre meme kanseri olan birçok hastaya ameliyattan sonra kemoterapi ve radyasyon tedavisi reçete edilimektedir, çünkü doktorların diğer organlarda nüks veya metastaz olasılığını tahmin etme imkanı neredeyse yoktur.

 

 Nedir?

 (Meme Kanseri Testi), hormon reseptörü pozitif (ER/PR+) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü negatif (HER2-) olan, 3'ten az pozitif lenf nodu olan ve preoperatif kemoterapi almayan erken evre meme kanseri hastalarında kemoterapiden fayda görüp görmeyeceğini belirlemek ve cerrahi sonrası 10 yıl içinde uzak metastaz olasılığını öngörmek için yapılan bir çok gen testidir. Test, kemoterapi olmadan yüksek sağkalım oranına sahip düşük riskli hastalar ile kemoterapi olmadan düşük sağkalım oranına sahip yüksek riskli hastalar arasında uzak metastaz olasılığını saptayarak ve erken evre meme kanseri hastalarından ekstrakte edilen RNA'yı analiz ederek on yıllık sağkalım oranını tahminleyerek bir ayrım yapar. 

 

Testi, Kore'de 2 Kasım 2016 tarihinde Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından onaylanmış (Sınıf III) ilk meme kanseri prognostik testidir. 

 

                                                         

 

 

Meme Kanseri Evresini Kontrol Edin

erken evre meme kanseri, evre I ve II

                                                     

                                

 

 

Hormon reseptör durumunu kontrol edin

Hormon reseptörü pozitif

                                                     

Östrojen* ve progesteron** hipersekresyonu kanser hücresi büyümesini uyarabilir. Hormon reseptörü pozitif hastalar, kanser hücresi büyümesini kontrol etmek için hormon tedavisi alırlar.

* ER: Östrojen
** PR: Progesteron
Bu hormon reseptörlerinden herhangi biri pozitifse, hormon reseptörü pozitif meme kanseridir.

 

 

ER2 durumunu kontrol edin

HER2 Negatif

                                                     

Yüksek HER2 seviyeleri, metastaz ve nüks olasılığının artması ve hasta sağkalımında genel bir azalma ile bağlantılıdır. HER2 pozitif hastalar hedefe yönelik tedavi alırlar.

GenesWell BCT, HER2 negatif meme kanseri içindir.

 

 

Pozitif lenf nodlarını kontrol edin

Üçten az pozitif lenf nodu         

                                                       

GenesWell BCT, üçten az pozitif lenf nodu olan erken evre meme kanseri hastaları içindir.

* pN0: Pozitif lenf nodu yok

** pN1: 1 ~ 3 pozitif lenf nodu

 

 

 

Raporu

, BCT puanını kanıtlanmış bir algoritmadan alır ve nihai sonucu içeren bir  raporu sağlar.

Hasta numunesindek dokuz  geninin ekspresyon seviyesi RT-qPCR ile ölçülür ve bu veri hastanın klinik bilgileriyle birleştirilir. Bu veriler daha sonra önemi istatistiksel olarak kanıtlanmış özel bir Gencurix algoritması tarafından hesaplanır ve sonuç olarak hastanın on yıllık uzak metastaz olasılığı için  Skoru elde edilir.

0'dan 10'a kadar bir sayı ile temsil edilen  skoruna bağlı olarak, hastalar uzak metastaz için YÜKSEK veya DÜŞÜK risk grubuna ayrılır. Düşük risk, bir hastanın kemoterapi olmadan daha yüksek hayatta kalma oranına sahip olacağı anlamına gelir. Öte yandan, yüksek risk, kanserin tekrarlama şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir ve bu nedenle hayatta kalma oranını artırmak için ek tedavi gerekebilir.