Faydalı Bilgiler

Mikoplazma kontaminasyonundan korunmak mümkün

Mycoplasma Toplam Çözümleri, hücre kültürünü olumsuz etkileyen Mycoplasma'yı etkili bir şekilde tespit edebilir, ortadan...

GenesWell BCT, Erken Evre Meme Kanseri Çoklu Gen Testi

Erken evre meme kanseri çoklu gen prognostik testi

Direnç Rehberli Tedavi (RGT)

RGT yaklaşımının kullanılması durumunda hastaların iyileşme oranlarının belirgin şekilde arttığı klinik olarak kanıtlanm...