BioMycoX® Mycoplasma Elimination Kit

BioMycoX® Mycoplasma Eliminasyon kiti, hücre kültürlerinden kaynaklanan mikoplazma kontaminasyonunu hızlı birşekilde ve tamamen ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Hücre kültürlerinde mikoplazmanın inaktivasyonu veya eliminasyonu için mevcut yöntemler antibiyotik bazlıdır. Özellikle antibiyotik tedavileri her zaman kontaminasyonların başarılı ve kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılmasına yetmez. Ayrıca antibiyotikler, ökaryotik hücrelerin metabolizmasını değiştirebilmeleri ve dirençli mikoplazma suşlarının gelişimine sebep olabilmeleri nedeniyle sitotoksik etkiler gösterirler.

BioMycoX® Mycoplasma Eliminasyon Kiti, hücre kültüründe mikoplazma kontaminasyonunu kalıcı olarak ortadan kaldırabilen ve antibiyotik olmayan bir üründür. 

Katalog No E-01 Hafif Şiddetli Kontaminasyon / E-02 Orta Şiddetli Kontaminasyon / E-03 Yoğun Şiddetli Kontaminasyon
Saklama Koşulları 4-8°C
BioMycoX® Mycoplasma Elimination Kit 2022-06-22 17:11:54 107,02 KB

Mikoplazma Eliminasyonu

Mikoplazma kontaminasyonunun hücre kültüründeki potansiyel etkileri, biyolojik ürünlerin araştırılması, teşhisi ve üretiminde büyük endişe kaynağıdır. Mikoplazma kontaminasyonu, üretilen ürünün miktarını ve kalitesini düşürür, deneyin tutarsızlık ve tekrarlanabilirlik sorunlarının yaşanmasına neden olur. 

BioMycoX® Mycoplasma Eliminasyon Reaktifi, mikoplazma kontaminasyonunu tamamen ortadan kaldıran ve güvenilir biyolojik ajanların bir kombinasyonudur.

Diğer marka eliminasyon ürünleri ile karşılaştırıldığında, BioMycoX® Mycoplasma Eliminasyon kiti daha başarılıdır ve hücrelerin üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. BioMycoX® Mycoplasma Eliminasyon Kiti, hücre ve virüs kültürlerinde Mollicutes ve ilgili organizmaların (Mycoplasma, Acholeplasma, Ureaplasma, Spiroplasma ve Entomoplasma) eliminasyonu için uygundur.

 

                                                                                                                           

                                                                           M: 100bp DNA markör
                                                                            1: Pozitif Kontrol (mikoplazma kontrol DNA)
                                                                            2: Negatif kontrol (DS)
                                                                         3,6: Mikoplazma ile enfekte hücre / işlem öncesi 
                                                                         4,7: Mikoplazma ile enfekte hücre / işlem sonrası 1 pasaj
                                                                         5,8: Mikoplazma ile enfekte hücre / işlem sonrası 10 pasaj