BioMycoX® Mycoplasma PCR Detection Kit

BioMycoX® Mycoplasma Detection kit, hücre kültürlerinde ve hücre kültürü kaynaklı diğer biyolojik ürünlerde Mycoplasma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyete sahip yöntem olan polimeraz zincir reaksiyonunu (PCR) kullanır. Primer çifti, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S rRNA kodlama bölgesine özgüdür. Bu, genellikle hücre kültürlerinde kontaminant maddeler olarak karşılaşılan M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, M. fermentans, Acholeplasma laidlawii, M. hominis'in tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, bu kit M. pneumoniae, M. salivarium, M. synoviae ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. BioMycoX® Mycoplasma Detection Kit, Ökaryotik ve bakteriyel DNA'yı amplifiye etmez.

Katalog No D-25, D-50 and D-100 (D-Numune Sayısı)
Saklama Koşulları -20°C
Kullanım Amacı Ar-Ge hücre kültürlerinde mikoplazma kontaminasyonunun taranması
Yöntem Konvansiyonel PCR
Örnek Tipi Kültür süpernatantının kaynatılmasıyla hazırlanan Şablon DNA
Hassasiyet 10~100 fg/reaksiyon
BioMycoX PCR Detection Kit Manual Eng Ver4.1 2022-06-27 13:50:31 418,81 KB

CellSafe Mikoplazma Tespit Kitlerinin Özellikleri

CellSafe Mikoplazma Tespit kitleri, hücre kültüründe ve diğer hücre kültüründen türetilmiş biyolojik ürünlerde mikoplazma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyet için tercih edilen yöntem olarak belirlenen PCR tekniğini kullanır. M.orale, M.hyorhinis, M.arginini, M.fermentans, M.hominis ve Acholeplasma laidlawii'nin saptanması genellikle hücre kültürlerinde kontaminant olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kitler M.pneumoniae, M.salivarium, M.genitalium, M.penentrans ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. Primerler, yüksek oranda korunmuş 16s rRNA kodlama bölgesine özgüdür ve kitler diğer bakterileri ve hücre hatlarını tespit etmez. Tüm kitler, test sonuçlarının geçerliliğini sağlayan Dahili Amplifikasyon Kontrolü (IAC) içerir. Bunlar, kullanıcı tarafından kullanılan, kullanıma hazır, optimize edilmiş PCR master miks tipi kitlerdir.

 

BioMycoX® Mycoplasma PCR Detection Kit

•   Ar-Ge hücre kültürlerinde mikoplazma kontaminasyonunun taranması

•   Konvansiyonel PCR Tipi

•   Şablon DNA, kültür süpernatantının kaynatılmasıyla hazırlanır

•   Hassasiyet: 10 ~ 100 fg / reaksiyon

•   Sonuçlar 2 ~ 3 saat içinde