BioMycoX® Mycoplasma qPCR Detection Kit

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Prob kullanarak gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) ile hücre kültürlerinde Mikoplazma enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, mikoplazma türlerine özgü Primer Çiftleri ve FAM etiketli prob ve iç kontrol DNA'sı için spesifik Hex etiketli prob içerir. Primer çiftleri, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S rRNA kodlama bölgesine özgüdür. Bu, genellikle hücre kültürlerinde kontaminant maddeler olarak karşılaşılan M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, M. fermentans, Acholeplasma laidlawii, M. hominis'in tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, bu kit M. pneumoniae, M. salivarium, M. synoviae ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Ökaryotik ve bakteriyel DNA'yı amplifiye etmez. 

Katalog No QDR-25, QDR-50, QDR-100 (QDR-Numune Sayısı)
Saklama Koşulları -20°C
Kullanım Amacı Ar-Ge hücre kültürlerinde mikoplazma kontaminasyonunun taranması
Yöntem Gerçek Zamanlı PZR
Örnek Tipi Kültür süpernatantının kaynatılmasıyla hazırlanan Şablon DNA
Hassasiyet 10~100 fg/reaksiyon
BioMycoX® Mycoplasma qPCR Detection Kit Kitapçığı 2022-06-27 15:07:37 593,27 KB

CellSafe Mikoplazma Tespit Kitlerinin Özellikleri

CellSafe Mikoplazma Tespit kitleri, hücre kültüründe ve hücre kültüründen türetilmiş diğer biyolojik ürünlerde mikoplazma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyet için tercih edilen yöntem olarak belirlenen PCR tekniğini kullanır. M.orale, M.hyorhinis, M.arginini, M.fermentans, M.hominis ve Acholeplasma laidlawii'nin saptanması genellikle hücre kültürlerinde kontaminant olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kitler M.pneumoniae, M.salivarium, M.genitalium, M.penentrans ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. Primerler, yüksek oranda korunmuş 16s rRNA kodlama bölgesine özgüdür ve kitler diğer bakterileri ve hücre hatlarını tespit etmez. Tüm kitler, test sonuçlarının geçerliliğini sağlayan Dahili Amplifikasyon Kontrolü (IAC) içerir. Bunlar, kullanıcı tarafından kullanılan, kullanıma hazır, optimize edilmiş PCR master miks tipi kitlerdir.

 

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Detection Kit

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Prob kullanarak gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) ile hücre kültürlerinin Mikoplazma enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Primer Çiftleri ve Prob karışımları içerir. Bu karışımlar, mikoplazma türlerine özgü FAM etiketli probu ve iç kontrol DNA'sı için Hex etiketli probu içerir. Primer Çiftleri, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S rRNA kodlama bölgesine özgüdür. Bu, genellikle hücre kültürlerinde kirletici maddeler olarak karşılaşılan M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, M. fermentans, Acholeplasma laidlawii, M. hominis'in tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, bu kit M. pneumoniae, M. salivarium, M. synoviae ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Ökaryotik ve bakteriyel DNA'yı amplifye etmez.

 

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, tespit için kullanılan spektroflorometrik termal döngü cihazına bağlı olarak, hücre kültürlerinde Mikoplazma enfeksiyonlarını üç saatten kısa sürede tespit edebilmektedir.

 

Kitin Özgüllüğü

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Mycoplasma türlerini basit, güvenilir ve hızlı bir şekilde tespit eder. Bu mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için, tespit kiti çok çeşitli mikoplazmalara özgü hedefleri polimeraz zincir reaksiyonunu (PZR) kullanarak amplifiye eder. Kit, Acholeplasma laidlawii ve Spiroplasma citri dahil olmak üzere hemen hemen her türlü Mycoplasma türünü tespit edebilir. Kit, diğer cinsleri veya hücre hattı DNA'sını tespit etmez.

 

Kitin Duyarlılığı

BioMycoX® Mycoplasma qPCR Tespit Kitinin duyarlılığı, reaksiyon başına hedef DNA'nın 1 ila 100 kopyasıdır. Gerçek kültür numunelerinde testin duyarlılığı, numune hazırlamanın kalitesine bağlıdır.