HiSense Mycoplasma PCR Detection Kit

HiSenseTM Mycoplasma PCR Detection Kit, hücre kültüründe ve hücre kültüründen türetilmiş diğer biyolojik ürünlerde mikoplazma, üreaplazma ve akholeplazma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyet için tercih edilen yöntem olarak belirlenen PZR tekniğini kullanır. Primerler, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S ribozomal RNA dizilerine özgüdür. Bu, Acholeplasma laidlawii, M.arginini, M.fermentans, M.gallisepticum, M.genitalium, M.hominis, M.hyorhinis, M.orale, M.pneumoniae, Spiroplasma citri ve U.urealyticum dahil olmak üzere tüm mikoplazma türlerinin tespit edilmesini sağlar. 8 cins ve 209 tür dahil olmak üzere tüm mikoplazma türleri aynı anda tespit edilebilmektedir. “Avrupa Farmakopesi” ve “Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı” (KMFDS) Kılavuzu, Clostridium, Lactobacillus ve Streptococcus’un spesifik olmayan tespitini önermektedir. E.coli, Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus, bitki ve hayvan hücreleri gibi diğer bakterilerin 16S ribozomal RNA’sı çoğaltılmaz.

Katalog No HDEP-25, HDEP-50, HDEP-100 (Numune Sayısı)
Saklama Koşulları -20°C
Kullanım Amacı ilaç üretim tesislerinde ve biyofarmasötiklerde mikoplazma kontaminasyonu taranması
Yöntem Konvansiyonel PZR
Örnek Tipi Kültür süpernatantının kaynatılmasıyla hazırlanan Şablon DNA veya genomik DNA ekstraksiyonu
Hassasiyet 1~10 fg/reaksiyon
HiSenseEP PCR Detection Kit Mannual(Ver4.0) 2022-07-13 18:30:32 765,45 KB

CellSafe Mikoplazma Tespit Kitlerinin Özellikleri

CellSafe Mikoplazma Tespit kitleri, hücre kültüründe ve hücre kültüründen türetilmiş diğer biyolojik ürünlerde mikoplazma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyet için tercih edilen yöntem olarak belirlenen PCR tekniğini kullanır. M.orale, M.hyorhinis, M.arginini, M.fermentans, M.hominis ve Acholeplasma laidlawii'nin saptanması genellikle hücre kültürlerinde kontaminant olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kitler M.pneumoniae, M.salivarium, M.genitalium, M.penentrans ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. Primerler, yüksek oranda korunmuş 16s rRNA kodlama bölgesine özgüdür ve kitler diğer bakterileri ve hücre hatlarını tespit etmez. Tüm kitler, test sonuçlarının geçerliliğini sağlayan Dahili Amplifikasyon Kontrolü (IAC) içerir. Bunlar, kullanıcı tarafından kullanılan, kullanıma hazır, optimize edilmiş PCR master miks tipi kitlerdir.

 

Kitin Özgüllüğü

HiSenseTM Mycoplasma PCR Tespit Kiti, Mycoplasma türlerini basit, güvenilir ve hızlı bir şekilde tespit etmektedir. Bu mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için, tespit kiti çok çeşitli mikoplazmalara özgü hedefleri polimeraz zincir reaksiyonunu (PZR) kullanarak amplifiye eder. Kit, Acholeplasma laidlawii ve Spiroplasma sitri dahil olmak üzere 209'dan fazla farklı Mikoplazma türünü tespit edebilir. Kit, diğer cinsleri veya hücre hattı DNA'sını tespit etmez.

 

 

              

 

Kitin Duyarlılığı

HiSenseTM Mycoplasma PCR Tespit Kitinin duyarlılığı, reaksiyon başına hedef DNA'nın 1 ila 10 kopyasıdır. Gerçek kültür numunelerinde testin duyarlılığı, numune hazırlamanın kalitesine bağlıdır.

 

 

Çapraz Kontaminasyonu Önleme

Nükleik asitlerin bir deneyden diğerine taşınma riskini en aza indirmek için önlemler alın. Şablon DNA hazırlama ve PZR kurulum adımları için ayrı çalışma alanları ve pipetler kullanın. Aerosol önleyici filtre uçları ve eldivenlerle birlikte kit içerisinden çıkan PZR özellikli suyu kullanın.

2X PCR ana karışımı dTTP yerine dUTP içerir. dUTP, PZR amplifikasyonunda dTTP'nin yerini aldığında, UNG ile muamele edildiğinde (bu kitte sağlanmayan urasil-N-glikozilaz), dU içeren PZR ürünlerinin daha sonra yeniden amplifikasyonunu önleyebilir. UNG, dU içeren DNA bölgelerinde urasil-glikosidik bağların hidrolizi ile tek ve çift sarmallı dU içeren DNA üzerinde etkilidir. Bu strateji uygulamaya konduğunda kontaminasyon ortadan kaldırılırken, şablon DNA (T içeren DNA) bozulmadan bırakılacaktır.