MycoQSearch Mycoplasma qPCR Detection Kit

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, mikoplazma türlerine özgü FAM işaretli prob ile iç kontrol DNA'sına özgü HEX işaretli prob kullanılarak gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) yöntemiyle hücre kültürlerinde Mikoplazma enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. Primer seti, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S rRNA kodlama bölgesine özgüdür. Bu, genellikle hücre kültürlerinde kirletici maddeler olarak karşılaşılan M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, M. fermentans, Acholeplasma laidlawii, M. hominis'in tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, bu kit M. pneumoniae, M. salivarium, M. synoviae ve Ureaplasma türlerini tespit edebilir. Ökaryotik ve bakteriyel DNA, MycoQsearchTM Mycoplasma qPCR Detection Kit ile çoğaltılmaz.

Katalog No QDEP-50, QDEP-100 (QDEP-Numune Sayısı)
Saklama Koşulları -20°C
Kullanım Amacı ilaç üretim tesislerinde ve biyofarmasötiklerde mikoplazma kontaminasyonu taranması
Yöntem Gerçek Zamanlı PZR
Örnek Tipi Kültür süpernatantının kaynatılmasıyla hazırlanan Şablon DNA veya genomik DNA ekstraksiyonu
Hassasiyet 1~10 fg/reaksiyon
MycoQSearch Mycoplasma qPCR Detection Kit Manual ver4.1 2022-07-13 20:08:17 266,58 KB

CELLSAFE MİKOPLAZMA TESPİT KİTLERİNİN ÖZELLİKLERİ

CellSafe Mikoplazma Tespit kitleri, hücre kültüründe ve hücre kültüründen türetilmiş diğer biyolojik ürünlerde mikoplazma kontaminasyonunun tespitinde en yüksek hassasiyet için tercih edilen yöntem olarak belirlenen PCR tekniğini kullanır. M.orale, M.hyorhinis, M.arginini, M.fermentans, M.hominis ve Acholeplasma laidlawii'nin saptanması genellikle hücre kültürlerinde kontaminant olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kitler M.pneumoniae, M.salivarium, M.genitalium, M.penentrans ve Ureaplasma türlerini tespit edebilmektedir. Primerler, yüksek oranda korunmuş 16s rRNA kodlama bölgesine özgüdür ve kitler diğer bakterileri ve hücre hatlarını tespit etmez. Tüm kitler, test sonuçlarının geçerliliğini sağlayan Dahili Amplifikasyon Kontrolü (IAC) içerir. Bunlar, kullanıcı tarafından kullanılan, kullanıma hazır, optimize edilmiş PCR master miks tipi kitlerdir.

 

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Detection Kit

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Prob kullanılarak gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) ile hücre kültürlerinde Mikoplazma enfeksiyonunu tespit etmek için kullanılır. MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, bir Primer ve Prob karışımı içerir. Bu karışım, mikoplazma türlerine özgü FAM işaretli prob ile iç kontrol DNA'sına özgü HEX işaretli prob içerir. Primer seti, mikoplazma genomundaki yüksek oranda korunmuş 16S rRNA kodlama bölgesine özgüdür. Bu, genellikle hücre kültürlerinde kirletici maddeler olarak karşılaşılan M. orale, M. hyorhinis, M. arginini, M. fermentans, Acholeplasma laidlawii, M. hominis'in tespit edilmesini sağlar. Ayrıca, bu kit M. pneumoniae, M. salivarium, M. synoviae ve Ureaplasma türlerini tespit edebilir. Ökaryotik ve bakteriyel DNA, MycoQsearchTM Mycoplasma qPCR Detection Kit ile çoğaltılmaz.

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, tespit için kullanılan spektroflorometrik termal siklus cihazına bağlı olarak, hücre kültürlerinde Mikoplazma enfeksiyonlarını üç saatten daha kısa sürede tespit edebilir.

 

Kitin Özgüllüğü

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kiti, Mycoplasma türlerini basit, güvenilir ve hızlı bir şekilde tespit etmektedir. Bu mikroorganizmaların varlığını tespit etmek için, tespit kiti çok çeşitli mikoplazmalara özgü hedefleri polimeraz zincir reaksiyonunu (PZR) kullanarak amplifiye ederi. Kit, Acholeplasma laidlawii ve Spiroplasma sitri dahil olmak üzere hemen hemen her türlü Mycoplasma türünü tespit edebilir. Kit, diğer cinsleri veya hücre hattı DNA'sını tespit etmez.

 

Kitin Hassasiyeti

MycoQSearchTM Mycoplasma qPCR Tespit Kitinin duyarlılığı, reaksiyon başına hedef DNA'nın 1 ila 10 kopyasıdır. Gerçek kültür numunelerinde testin duyarlılığı, numune hazırlamanın kalitesine bağlıdır.

 

Sonuçlar

İnhibisyon olmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bir PZR, iç kontrol kanalında (HEX) artan bir floresan sinyali ile gösterilir. Dahili DNA, sarı bir filtre ile tespit edilir (HEX için 535-555 nm). Numunedeki mikoplazma DNA'sının varlığı, 510 nm'de (FAM) artan bir floresan sinyali ile gösterilir ve genellikle yeşil bir filtre (470-510 nm) ile tespit edilir.

PZR reaksiyonunun numune kaynaklı inhibisyonu nedeniyle yaşanması muhtemel yanlış negatif sonuçlar herhangi bir floresan sinyali göstermediğinden her numune için ayrı ayrı tespit edilebilmektedir.

 

Internal Kontrol Amplifikasyonu – HEX (Sarı Kanal)                   Örnek ve Pozitif Kontrol Amplifikasyonu – FAM (Yeşil Kanal)