PlexPCR® VHS (CE-IVD)

 kiti, Herpes simpleks virüsü 1 (HSV-1), Herpes simpleks virüsü 2 (HSV-2), Varicella zoster virüsü (VZV) ve Treponema pallidum'un tespiti için kalitatif bir gerçek zamanlı PCR (qPCR) testidir. PlexPCR® VHS, PlexZyme® ve PlexPrime® gibi iki tescilli teknolojiyi kullanan sınıfının lideri PlexPCR® teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji, diğer prob tabanlı yöntemlere kıyasla yüksek performanslı ve güvenilir multipleks qPCR testi çalışılmasını sağlar. 

Hedef Tek kuyucukta Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Varicella zoster virus (VZV), Treponema pallidum (Syphilis) & İç Kontrol
Valide Örnek Tipleri Sürüntüler (genital, non-genital, anal/rektal ve oral)
Saklama Koşulları & Stabilite Son kullanma tarihleri etiketlerde belirtilmiştir. Dondur/çöz sayısının 15'ten az olması önerilir. – 20°C'de ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.
Uyumlu Olduğu Cihazlar LightCycler® 480 Instrument II (LC480 II, Roche), Applied Biosystems® 7500 Fast (7500 Fast), Bio-Rad CFX96™ IVD (CFX96 IVD), Bio-Rad CFX96™ CFX96 Touch™ (CFX96 Touch)
Ambalaj 100 reaksiyon/kutu
PlexPCR VHS Bilimsel Broşürü 2022-05-25 17:58:54 428,74 KB
PlexPCR VHS Ürün Broşürü 2022-05-25 17:59:39 543,54 KB

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

 Testi Neden Kullanılır?

Sifiliz oranları tüm dünyada artmakta olup semptomatik veya gözle görülür lezyonlara dayalı tanısal yaklaşımlar atipik bir lezyon olarak ortaya çıkan bazı vakaları kaçırabilmektedir. Tanısal doğruluğu ve ardından hasta yönetimini iyileştirmek için genital lezyonların yönetiminde moleküler tanı yaklaşımları önerilmektedir.

• Ano-genital ve oral bölgelerdeki ülserasyonlar veya lezyonlar çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyöz ajanlardan kaynaklanabilmektedir.

• Sifiliz lezyonları atipik olarak ortaya çıkabilir, ağrılı olabilir ve uçuktan ayırt edilemez görünebilir.

• Genital lezyonların %3'e kadarı atipik zoster (VZV) enfeksiyonları olabilir.

Yüzlerce klinik numunede doğrulanan , mükemmel duyarlılık ve özgüllük göstermektedir.