ResistancePlus® GC (CE-IVD)

, Neisseria gonorrhoeae (GC) bakterisini ve florokinolon antibiyotiği Siprofloksasine duyarlılık veya direnç ile ilişkili gyrA S91 (yabanıl tip) veya gyrA S91F (mutant) belirteçlerini aynı anda tespit eder. ResistancePlus® GC, PlexZyme® ve PlexPrime® gibi iki tescilli teknolojiyi kullanan sınıfının lideri PlexPCR® teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji, diğer prob tabanlı yöntemlere kıyasla yüksek performanslı ve güvenilir multipleks qPCR testi çalışılmasını sağlar. 

Hedef Tek kuyucukta N. gonorrhoeae (Opa), N. gonorrhoeae (PorA), Siprofloksasin direnci, Siprofloksasin duyarlılığı, İç kontrol
Valide Örnek Tipleri İdrar, Sürüntü (anal, rektal, servikal, endoservikal, vajinal, üretral, faringeal ve göz), önceden ekstrakte edilmiş numuneler
Saklama Koşulları & Stabilite Son kullanma tarihleri etiketlerde belirtilmiştir. Dondur/çöz sayısının 15'ten az olması önerilir. – 20°C'de ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.
Uyumlu Olduğu Cihazlar LightCycler® 480 Instrument II (LC480 II, Roche), Applied Biosystems® 7500 Fast (7500 Fast), Applied Biosystems® 7500 Fast Dx (7500 Fast Dx), Bio-Rad CFX96™ IVD (CFX96 IVD), Bio-Rad CFX96™ CFX96 Touch™ (CFX96 Touch)
Ambalaj 25 reaksiyon/kutu
ResistancePlus GC Bilimsel Broşürü 2022-05-25 17:43:04 397,34 KB
ResistancePlus GC Ürün Broşürü 2022-05-24 08:53:24 972,2 KB

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

 Testi Neden Kullanılır?

Bel soğukluğu enfeksiyonlarında antibiyotik direnci küresel bir endişe kaynağıdır. Sınırlı etkili tedavi seçenekleri vardır ve yeni antibiyotikler kolayca bulunamamaktadır. Direnç Rehberliğinde Terapi ile antibiyotiklerin daha akıllı ve daha yönlendirilmiş kullanımı sağlanabilir.

• Küresel sürveyans verileri, gonore enfeksiyonlarının% 50-70'inin siprofloksasine duyarlı olduğunu göstermektedir. 

• Belsoğukluğu yönetimi için kılavuzlar, seftriaksonu korumak için çağrıda bulunmakta ve duyarlılık bilgisi mevcut olduğunda siprofloksasin kullanımını önermektedir. 

• Azitromisin direnci artmakta olduğundan ikili tedavi seçeneklerini tehdit etmektedir.

Yüzlerce klinik numune üzerinde test edilen , mükemmel hassasiyet ve özgüllüğe sahiptir.