ResistancePlus® MG (CE-IVD)

, makrolid bazlı antibiyotik Azitromisin'e karşı dirençle ilişkili olduğu bilinen 23S rRNA geninde (E. coli numaralandırma) 2058 ve 2059 pozisyonlarındaki 5 mutasyonu ve Mycoplasma genitalium patojenini eşzamanlı olarak tespit etmektedir. ResistancePlus® MG, PlexZyme® ve PlexPrime® gibi iki tescilli teknolojiyi kullanan sınıfının lideri PlexPCR® teknolojisine dayanmaktadır. Bu teknoloji, diğer prob tabanlı yöntemlere kıyasla yüksek performanslı ve güvenilir multipleks qPCR testi çalışılmasını sağlar. 

Hedef Tek kuyucukta M. genitalium (MgPa), A2058G, A2059G, A2059C, A2058T, A2058C, İç kontrol
Valide Örnek Tipleri İdrar, Sürüntü (anal, rektal, servikal, endoservikal, vajinal ve üretral), önceden ekstrakte edilmiş numuneler
Saklama Koşulları & Stabilite Son kullanma tarihleri etiketlerde belirtilmiştir. Dondur/çöz sayısının 15'ten az olması önerilir. – 20°C'de ışıktan korunarak muhafaza edilmelidir.
Uyumlu Olduğu Cihazlar LightCycler® 480 Instrument II (LC480 II, Roche), Applied Biosystems® 7500 Fast (7500 Fast), Applied Biosystems® 7500 Fast Dx (7500 Fast Dx), Bio-Rad CFX96™ IVD (CFX96 IVD), Bio-Rad CFX96™ CFX96 Touch™ (CFX96 Touch)
Ambalaj 25 reaksiyon/kutu
ResistancePlus MG Bilimsel Broşürü 2022-05-25 17:50:26 2,54 MB
ResistancePlus MG Ürün Broşürü 2022-05-25 17:51:07 7,33 MB

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

 testi Neden Kullanılır?

M. genitalium (Mgen) enfeksiyonlarının yönetiminde karşılaşılan Makrolid tedavisine (Azitromisin) karşı gelişen direnç, giderek daha fazla endişe uyandırmaktadır. Dünyanın her yanında kılavuzlar artık uygun tedavi kararlarına rehberlik etmek, savunmasız topluluklar arasında enfeksiyon yayılma potansiyelini azaltmak ve antibiyotik yönetimini desteklemek için Direnç Rehberliğinde Terapi uygulamasını önermektedir.

• Direnç Rehberliğinde Tedavi'nin klinik olarak hasta kür oranını ve genel hasta yönetimini iyileştirdiği gösterilmiştir.

• Makrolid direncinin tespiti, devam eden bulaşı önleyerek tedavi süresini kısaltabilmektedir.

Binlerce klinik numune üzerinde test edilen , mükemmel hassasiyet ve özgüllük göstermektedir.